Thuiszorg

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Kleurrijk Zorg

Wijkverpleging/Thuiszorg
Na een operatie of door ziekte kan het voorkomen dat u kort of langdurige persoonlijke of verpleegkundige zorg nodig heeft. Kleurrijk Zorg is een flexibele thuiszorgorganisatie met een team enthousiaste en vakbekwame medewerkers. Ons team gaat preventief en professioneel te werk om u te ondersteunen in uw dagelijkse zorgbehoefte. Aandacht voor uw persoonlijke wensen staan bij ons voorop. Wij hebben regelmatig contact met uw huisarts en andere behandelaren om de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen.

Wat doet de wijkverpleging?
Hulp bij douchen, aankleden, medicatie toedienen, injecties toedienen, wonden verzorgen, katheters en sondes inbrengen en verzorgen.

Adviseren en begeleiden bij ziekte of handicap. Signaleren van gezondheidsproblemen, preventie, advies hoe veilig en verzorgd thuis te blijven wonen.

Coördineren en organiseren van de zorg thuis in overleg met uw behandelaren. Het ontlasten en begeleiden van mantelzorgers.

Vergoeding?
De wijkverpleging valt onder uw basisverzekering. U heeft geen verwijzing nodig, de(wijk)verpleegkundige bekijkt of en welke zorg u nodig heeft.

U betaald geen eigenbijdrage, wel uw jaarlijkse eigen risico. Kleurrijk Zorg kan de zorg namens alle verzekeraars bieden.

Kleurrijk Zorg Hospice Thuis. Terminale zorg thuis / 24u Zorg of Nachtzorg.
U heeft te horen gekregen dat genezing niet meer mogelijk is. U wil thuis de laatste fase van uw leven thuis door brengen. U staat er niet alleen voor;  Kleurrijk Thuiszorg heeft een vast team van verpleegkundige en verzorgende die u en uw naasten de zorg uit handen kunnen nemen. In deze fase van het leven werken wij intensief samen met diverse disciplines en regelen coördineren we samen met u en uw naaste  de zorg. Ons team van flexibele zorgverleners bieden u de zorg op een warme en deskundige manier.

Indien wenselijk blijft een ervaren zorgprofessional de nachten bij u waken of zijn ze 24/7 aanwezig hiervoor moet de levensverwachting korter zijn dan 3 maanden.

Vergoeding?
Ook deze intensieve zorg valt volledig onder de dekking van uw basisverzekering.

Huishoudelijke Hulp
De wijkverpleging voert in het beginsel geen huishoudelijke taken uit, deze taak is onderbracht via de WMO van de Gemeente Utrecht.

Indien u hulp nodig heeft bij het huishouden kunt u contact opnemen met het WMO loket 030-2869500

Verpleeg & verzorgingshuizen
(24uur toezicht en hulp in de nabijheid/onplanbare zorg)
Heeft u of uw naaste 24u zorg en hulp in de nabijheid nodig of dient er opname plaats te vinden in een verzorg of verpleeghuis?
Dan valt deze zorg onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) een indicatie aanvraag kan digitaal ingediend worden via www.ciz.nl
De (wijk)verpleegkundige kan u begeleiden bij deze procedure of samen met u kijken naar een passende oplossing van het zorgprobleem.

Kleurrijk Zorg bevindt zich in het Gezondheidscentrum de Amazone (1e verdieping) route Wijkverpleging.

Heeft u nog vragen of zorg nodig?  Neem contact op met onze zorgcoördinatie of (wijk)verpleegkundige:

Meer info ga naar:
Thuiszorgorganisatie

Binnenkort een nieuwe thuiszorglokatie in uw buurt

Mail ons
Meer info ga naar:
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image