Privacy en Cookie Beleid

Wij hechten waarde aan je privacy
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Voorwaarden Website

Deze website en/of mobiele app (gezamenlijk: de “Website”) is het eigendom van Gezondheidscentrum de Amazone.nl

Begripsbepalingen

  • Gezondheidscentrumdeamazone.nl: een Stichting Gezondheidscentrum de Amazone en de eigenaar van de website.
  • Gebruiker: de gebruiker van deze Website.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De op deze Website opgenomen informatie, software, producten en diensten kunnen technische onvolkomenheden of typefouten bevatten. Gezondheidscentrumdeamazone.nl doet geen uitspraken over de geschiktheid voor enig doel van de op deze Website opgenomen informatie, software, producten en diensten. Alle informatie, software, producten en diensten worden aangeboden in de feitelijke staat, zonder enige garantie. Gezondheidscentrumdeamazone.nl is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze Website.

Links naar websites van derden

Deze Website kan links of verwijzingen bevatten naar (delen van) websites die worden onderhouden door derden. De op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten worden op geen enkele wijze door gezondheidscentrumdeamazone.nl geëxploiteerd of gecontroleerd. Links en verwijzingen naar derden worden uitsluitend opgenomen als dienstverlening aan Gebruikers en houden op geen enkele wijze een aanbeveling in door gezondheidscentrumdeamazone.nl De verantwoordelijkheid voor het gebruik van links en verwijzingen naar websites van derden berust uitsluitend bij Gebruiker.

Vrijwaring

Gebruiker verklaart, als voorwaarde voor het gebruik van deze Website, dat hij/zij gezondheidscentrumdeamazone.nl zal vrijwaren voor en tegen alle aansprakelijkstellingen, kosten (inclusief juridische kosten) en schadevergoedingen die voortvloeien uit vorderingen die het gevolg zijn van het gebruik door Gebruiker van deze Website.

Wijzigingen van deze Voorwaarden

Gezondheidscentrumdeamazone.nl behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gebruiker is ervoor verantwoordelijk deze Voorwaarden, die door opname op deze Website doorlopend ter beschikking staan van Gebruiker, regelmatig te raadplegen. Door na wijzigingen in de Voorwaarden gebruik te blijven maken van deze Website aanvaardt Gebruiker deze wijzigingen.

Algemeen

Gezondheidscentrumdeamazone.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht wijzigingen in de Website aan te (laten) brengen, zonder Gebruiker daarvan in kennis te stellen. Gezondheidscentrumdeamazone.nl behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht te allen tijde de toegang tot de Website te weigeren.

Privacybeleid

Wij zijn https://gezondheidscentrumdeamazone.nl.

Hier vind je welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

REACTIES EN CONTACTFORMULIER

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactie- en\of contactformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Gezondheidscentrum de Amazone kan persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Gezondheidscentrum de Amazone en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier of reactie op de website aan Gezondheidscentrum de Amazone verstrekt. Gezondheidscentrum de Amazone kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor- en achternaam, de adresgegevens, het telefoonnummer, e-mailadres en ip-adres

WAAROM GEZONDHEIDSCENTRUM DE AMAZONE GEGEVENS NODIG HEEFT

Gezondheidscentrum de Amazone verwerkt de persoonsgegevens om per email of per telefoon contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt. Daarnaast kan Gezondheidscentrum de Amazone je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een gesloten overeenkomst (opdracht tot huren van het appartement), doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG GEZONDHEIDSCENTRUM DE AMAZONE DE GEGEVENS BEWAART

Gezondheidscentrum de Amazone bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand is gekomen.

DELEN MET ANDEREN

Gezondheidscentrum de Amazone verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om bijvoorbeeld te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Gezondheidscentrum de Amazone worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gezondheidscentrum de Amazone gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Gezondheidscentrum de Amazone maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Gezondheidscentrum de Amazone heeft hier geen invloed op. Gezondheidscentrum de Amazone heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar coordinatie@gcamazone.nl. Gezondheidscentrum de Amazone zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Gezondheidscentrum de Amazone neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Gezondheidscentrum de Amazone maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@Gezondheidscentrum de Amazone.nl

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Het gebruik van cookies
Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

analytic cookies: om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren;
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kun je de privacy verklaring van Google lezen.

In de browser kun je de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kun je eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit kun je nalezen in de handleiding van de browser.

INGESLOTEN INHOUD VAN ANDERE WEBSITES

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Bewaartermijnen
Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van de medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van tenminste 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Rechten
Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, zijn er verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van sommige gegevens. Ook kun je ons verzoeken om je gegevens aan  een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van je gegevens. Je kunt bovendien toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. Je kunt het verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan coordinatie@gcamazone.nl  of door telefonisch contact met ons op te nemen. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op het verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan, dan kun je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vind je hier.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kun je hiervoor contact met ons opnemen.